Przyczyny nieprawidłowego ciśnienia.

kwi 10, 2017 przez

Przyczyny nieprawidłowego ciśnienia.

Wysokość ciśnienia tętniczego to wartość dzięki której możemy ocenić stan naszego zdrowia. Ciśnienie to zmienia się z wiekiem oraz pod wpływem emocji lub wysiłku fizycznego. Jest ono opisywane przez dwie wartości a mianowicie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Wśród głównych przyczyn nieprawidłowej wysokości ciśnienia wyróżnić można przede wszystkim niewłaściwą dietę, otyłość, nadmierne spożycie soli, alkoholu, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej oraz stres.

Obecnie w sprzedaży znajduje jest wiele różnego rodzaju aparatów służących do pomiaru ciśnienia tętniczego. Wśród urządzeń tych można wymienić między innymi ciśnieniomierze naramienne. W użytku domowym stosuje się zazwyczaj urządzenia automatyczne, gdzie po założeniu we właściwy sposób mankietu na przedramię aparat uruchamia się naciskając odpowiedni przycisk. Urządzenie to pompuje mankiet do potrzebnej wartości następnie wykonuje pomiar i przedstawia uzyskany wynik na ekranie. Zapisane w aparacie wartości pomiaru wraz z datą i godziną to dla lekarza istotne informacje, które ułatwią zastosowanie właściwego leczenia.

Podobne

Tagi